หน่วยที่ 3

หน่วยที่ 3 การจัดรูปแบบเซลและตกแต่งแผ่นงาน

จุดประสงค์การเรียนรู้
1.   กำหนดรูปแบบข้อความในเซลได้
2.   กำหนดรูปแบบ ตำแหน่ง ขนาด และสีตัวอักษรได้
3.   วางตำแหน่งข้อมูลโดยการใช้รูปแบบอัตโนมัติ (Auto Format)ได้
4.   กำหนดเส้นขอบให้กับเซลและกลุ่มเซลได้
5.   ใช้คำสั่งรวมเซลและจัดกึ่งกลางได้ถูกต้อง
6.   ตกแต่งแผ่นงาน เพื่อให้งานเหมาะสมได้ดียิ่งขึ้น

เนื้อหาสาระ
การจัดรูปแบบข้อความในเซล
การจัดรูปแบบอัตโนมัติ (Auto Format)
การกำหนดเส้นขอบให้กับเซลและกลุ่มเซล
การรวมเซลและจัดกึ่งกลาง
การใส่สีพื้นหลังและกำหนดลวดลาย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: